МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ 2019

МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ ! 2019 оны 5 дугаар сарын 6-12

“ХАМТЫН ИННОВАЦИ-2019” хэлэлцүүлэг

Үйл ажиллагааны постер татах