МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ 2019

МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ ! 2019 оны 5 дугаар сарын 6-12

“ICIED-2019: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION & ENTREPRENUERSHIP DEVELOPMENT”, ҮНДСЭН ХУРАЛДААН

Үйл ажиллагааны постер татах