МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ 2019

МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ ! 2019 оны 5 дугаар сарын 6-12

СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2019” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ

СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2019” Эрдэм Шинжилгээ, онол практикийн бага хурал

Үйл ажиллагааны постер татах