МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ 2019

МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ ! 2019 оны 5 дугаар сарын 6-12

“МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2019” - “АЛБАН ЁСНЫ НЭЭЛТ”

Үйл ажиллагааны постер татах