МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ 2019

МЭДЛЭГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЦГЭЭЕ ! 2019 оны 5 дугаар сарын 6-12

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT - 2019

ICIED- 2019:

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

08-09, May, 2019, Ulaanbaatar, Mongolia

 

Үйл ажиллагааны постер татах